T3 Sân bay Tân Sơn Nhất

Dự án nhà ga Tầng 3 sân bay Tân Sơn Nhất gồm 3 hạng mục chính: nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga.
Tổng mức đầu tư của dự án là 10.990 tỷ đồng.

Các thiết bị tham gia thi công: Xe trộn bê tông, máy khoan cọc nhồi