Đường bộ ven biển Nam Định

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định với tổng mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng; chiều dài toàn tuyến là 65,58 km; có phạm vi bắt đầu từ KM0+00 thuộc xã Giao Thiện (huyện Giao Thủy), kết thúc tại KM65+580 thuộc xã Nghĩa Hải (huyện Nghĩa Hưng).

Các thiết bị tham gia thi công: Lu rung và Lu lốp