CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG

STT Vị trí công việc Số lượng Địa điểm Thông tin chi tiết
1 Tuyển dụng Trưởng Ban Truyền thông – MKT 1 Hà Nội Click để xem thêm thông tin
2 Tuyển dụng Nhân viên Tiếng Trung 1 Hà Nội, Hồ Chí Minh Click để xem thêm thông tin
3 Tuyển dụng Trợ lý kinh doanh của Phó Tổng Giám đốc 1 Hồ Chí Minh Click để xem thêm thông tin
4 Tuyển dụng Kế toán viên 1 Hà Nội Click để xem thêm thông tin
5 Tuyển dụng Sale Admin 1 Hà Nội Click để xem thêm thông tin
6 Giám đốc bán hàng Xe Ben, Xe Tải 1 Hà Nội, Hồ Chí Minh Click để xem thêm thông tin
7 Kỹ sư phụ trách sửa chữa động cơ, gầm 5 Vĩnh Phúc Click để xem thêm thông tin
8 Kỹ sư phụ trách sửa chữa thủy lực 3 Vĩnh Phúc Click để xem thêm thông tin
9 Kỹ sư điện máy 5 Vĩnh Phúc Click để xem thêm thông tin
10 Chuyên viên pháp chế 1 Hà Nội Click để xem thêm thông tin
11 Kỹ sư ô tô 5 Vĩnh Phúc Click để xem thêm thông tin
12 Kỹ sư thiết kế 5 Hà Nội, Vĩnh Phúc Click để xem thêm thông tin
13 Kỹ sư triển khai sản xuất, lắp đặt 7 Vĩnh Phúc Click để xem thêm thông tin
14 Thợ gò hàn 10 Vĩnh Phúc Click để xem thêm thông tin
15 Thợ sửa chữa động cơ 10 Vĩnh Phúc Click để xem thêm thông tin
16 Thợ sửa chữa gầm 10 Vĩnh Phúc Click để xem thêm thông tin
17 Thợ sửa chữa thủy lực 10 Vĩnh Phúc Click để xem thêm thông tin
18 Thợ gò hàn, sơn 10 Vĩnh Phúc Click để xem thêm thông tin
 19 Lao động phổ thông 15 Vĩnh Phúc Click để xem thêm thông tin
20 Nhân viên mua hàng 5 Hà Nội Click để xem thêm thông tin
21 Nhân viên kinh doanh 5 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh Click để xem thêm thông tin
22 Kỹ sư dịch vụ 5 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh Click để xem thêm thông tin
23 Nhân viên chăm sóc khách hàng 5 Hà Nội Click để xem thêm thông tin