LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ TCE

HEADQUARTERS

Floor 1L, Multi-funtion Building, 169 Nguyen Ngoc Vu Street, Cau Giay District, Hanoi Tel: (+84-24) 3787 7416/18 – Fax: (+84-24) 3787 7417

Northern service workshop and machines yard

Khai Quang Industrial Park, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province Phone No.: 024 3678 9533

Central Vietnam Branch

79 Nguyen Thuy, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City Phone No.: 0903577998

Southern Branch

2nd Floor, Arrow Building, 40 Hoang Viet, Ward 4, Tan Binh District, Hochiminh city Phone No.: 02862905999

Southern service workshop and machines yard

481 National Highway 1A, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Hochiminh city Phone No.: 028 6290 6111