Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (Thuộc cao tốc Bắc Nam)

Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn có quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần thuộc Cao tốc Bắc – Nam. Dự án có chiều dài 88 km, với tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng.

Các thiết bị tham gia thi công: Trộn bê tông, máy phun vữa bê tông