Sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành là một trong những dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của Việt Nam. Với quy mô lớn, sân bay này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước. Tổng vốn đầu tư cho sân bay Long Thành khoảng 336,63 nghìn tỷ đồng.

Các thiết bị tham gia thi công: Máy khoan cọc nhồi