Dự án nhà máy điện tử SamSung Thái Nguyên

Trải rộng trên 100 ha, Nhà máy điện tử Samsung Thái Nguyên được đánh giá là dự án đầu tư có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tập đoàn Samsung đã bắt tay với trên 150 đối tác, trong đó có 70 đối tác của Việt Nam. Lúc cao điểm trên công trường thi công của nhà máy có đến trên 200.000 lao động trong và ngoài nước.

Nhà thầu: Công ty SAMSUNG C&T
Thiết bị tham gia thi công: 06 máy khoan cọc nhồi SANY (SR150C, SR220C, SR250C), 08 cẩu bánh lốp SANY (STC250,STC500, STC750)