Nhà máy hóa lọc dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đặt tại Khu kinh tế Nghi Sơn – một trong 8 khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả nước. Đây là dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí, nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam.

Nhà thầu: Công ty CP Lilama 45.1
Thiết bị: 05 cẩu bánh lốp SANY (STC250,STC500, STC750)