Nhà máy điện gió AMACCAO Quảng Trị 1

Vị trí: Huyện Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN AMACCAO

Quy mô:
Công suất: 49,2 MW

Thiết bị sử dụng: SCC8000A

Thời gian: 2021