ĐIỆN GIÓ ĐÔNG HẢI 1 – TRÀ VINH

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1

Quy mô:

  • Công suất: 100 MW
  • Số Tuabin: 25 SIEMENS GAMESA SG145 / 5MW
  • Sản lượng điện tối đa: khoảng 360 triệu kWh/năm

Thiết bị sử dụng: SCC8000A, SCC12500A, SCC2500A, SCC550A

Thời gian:  2020-2021