Ống cong DN125A90°R500, mặt bích 157,  0011C
Ống cong DN125A90°R500, mặt bích 157,  0011C

Ống cong DN125A90°R500, mặt bích 157, 0011C

Bơm tự hành Sany