Lọc dầu thủy lực
Lọc dầu thủy lực
Lọc dầu thủy lực
Lọc dầu thủy lực
Lọc dầu thủy lực
Lọc dầu thủy lực

Lọc dầu thủy lực

Bơm tự hành Sany

  • Tên gọi: Lọc dầu thủy lực.
  • Ứng dụng: Cho bơm tĩnh, bơm tự hành, bơm cần Sany
  • Chức năng: Lọc sạch dầu thủy lực
  • Khối lượng: 1,2kg
  • Kích thước: φ150×760