Khóa ống dẫn bê tông, DN 125, loại siết, ĐK 157, 0038
Khóa ống dẫn bê tông, DN 125, loại siết, ĐK 157, 0038
Khóa ống dẫn bê tông, DN 125, loại siết, ĐK 157, 0038
Khóa ống dẫn bê tông, DN 125, loại siết, ĐK 157, 0038

Khóa ống dẫn bê tông, DN 125, loại siết, ĐK 157, 0038

Bơm tự hành Sany