Khóa ống dẫn bê tông, DN 175, loại siết, 7533

Xe bơm cần Sany