Khóa ống dẫn bê tông, DN 175, loại đập nhanh, 8400

Xe bơm cần Sany