Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải- Trà Vinh

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 được xây dựng tại xã Dân Thành, huyện Duyên Hải (Trà Vinh ) trong Trung tâm Điện lực Duyên Hải, gồm hai tổ máy, tổng công suất 1.245MW, sản lượng điện sản xuất khoảng 7,8 tỷ kWh /năm.

Nhà thầu: Công ty xây dựng điện lực Triết Giang
Thiết bị: 01 cẩu bánh xích SANY (SCC1500D)