Dự án xây dựng xưởng thép cuốn nóng nhà máy thép Formosa

Tập đoàn sản xuất nhựa Formosa (FPG) đang xây dựng khu phức hợp bao gồm Nhà máy sản xuất thép và Cảng biển nước sâu tại Hà Tĩnh. Đây là dự án thép đầu tiên của FPG trên thế giới và sẽ sản xuất 7,5 triệu tấn thép mỗi năm.

Nhà thầu: Công ty Posco E&C
Thiết bị: 02 cẩu bánh xích SANY (SCC800), 03 cẩu tháp Liebbher