TCE KHỞI ĐỘNG NĂM MỚI 2024 CÙNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “ĐỔI MỚI – SÁNG TẠO – CHUYỂN MÌNH”

Ngày 23-25/02 vừa qua, Chương trình đào tạo thường niên của TCE đã chính thức được diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, hướng tới mục tiêu khởi động cho năm 2024 chuyển mình mạnh mẽ.

Với sự tham gia đào tạo của Ban lãnh đạo TCE cùng chuyên gia chiến lược về nhân sự, chương trình năm nay bám sát chủ đề “Đổi mới – Sáng tạo – Chuyển mình”. Cụ thể, bên cạnh việc đề ra các kế hoạch kinh doanh, chương trình tập trung phát triển, đào tạo nhân sự toàn công ty nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, cống hiến, nâng cao hiệu quả công việc với tinh thần “Tất cả vì khách hàng”.

Theo đó, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đánh giá năm 2024 là một năm đầy thách thức với cả hệ thống, con người TCE cần tăng tốc hơn nữa, cần đổi mới tư duy và sáng tạo trong công việc hơn nữa để sẵn sàng chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại chuyển đổi số, ngay lúc này và ngay bây giờ.

Hy vọng rằng những chiến lược, định hướng của Ban lãnh đạo sẽ trở thành nguồn động lực giúp mỗi con người TCE quyết tâm đổi mới, sáng tạo từng ngày, đồng thời hợp sức chinh phục những mục tiêu xa hơn nữa trong năm 2024.

Một số hình ảnh trong Chương trình đào tạo 2024: