Xe nâng gắp container

Xếp nhanh và an toàn

10 - 50 tấnTrọng tải tối đa5000 - 8000 mmChiều dài cơ sở13910 - 15100mmChiều cao tối đa
Xe nâng gắp container

Đặc trưng

Công nghệ bảo vệ chống lật ngược động
Công nghệ chống va chạm
Công nghệ chữa cháy tự động
Công nghệ treo lốp rắn
Công nghệ phanh tự động khi đảo chiều
Thiết kế cấu trúc đáng tin cậy
Hệ thống điện đáng tin cậy
Thiết kế nhẹ hơn

Thông số kỹ thuật & so sánh

Models Trọng tải tối đa Chiều dài cơ sở Chiều cao tối đa Catalogue
SRSC1009-6E 10T 5000mm 16200mm Tải Catalogue
SRSC3532H1-L 35T 6000mm 13910mm Tải Catalogue
SRSC4535G5 45T 6500mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC4535G5-S 45T 6500mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC4535H1 45T 7000mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC4535H4-65 45T 7500mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC4540G5 45T 7000mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC4540G5-75 45T 7000mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC4540G5-S 45T 8000mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC4540H4 45T 8000mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC4545H1 45T 6000mm 13600mm Tải Catalogue
SRSC4545H4 45T 6000mm 13600mm Tải Catalogue
SRSC45E 45T 6000mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC45G5 45T 6000mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC45G59 45T 6000mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC45H1 45T 6000mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC45H2 45T 6000mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC45H3 45T 6000mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC45H4 45T 6000mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC45H9 45T 6000mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC45T 45T 6000mm 9300mm Tải Catalogue
SRSC45V 45T 6000mm 15100mm Tải Catalogue
SRSC45V1A 45T 6000mm 15100mm Tải Catalogue
SRST50H1-H 45T 6000mm 15100mm Tải Catalogue


    Nhận tư vấn

    * Trang thiết bị

    * Thông tin liên hệ
    Trụ sở công ty
    Mô tả yêu cầu