Cần trục bánh lốp

Chất liệu tốt, tuổi thọ cao

25 - 160 tấnSức nâng33 - 63 mChiều dài tối đa của cần chính43 - 99 mChiều dài tổ hợp cần
Cần trục bánh lốp

Đặc trưng

Thủy lực thông minh

Lưu lượng lớn hơn đảm bảo hiệu quả cao hơn, chẳng hạn như tốc độ cuộn dây cao hơn. Chế độ Shunted của các chuyển động kết hợp được kiểm soát độc lập mang lại độ ổn định cao hơn, như treo và cẩu đồng thời không rung.

Hệ thống điều khiển điện

Khai thác đơn giản và truyền tín hiệu ổn định. Giám sát tự động thời gian thực các hoạt động của xa cẩu.

Thông số kỹ thuật & so sánh

Model Sức nâng Chiều dài tối đa của cần chính Chiều dài tổ hợp cần Catalogue

STC250T4

25 tấn 33 m 41 m Tải Catalogue

STC250T5

25 tấn 41 m 49 m Tải Catalogue

STC300T5

30 tấn 42.5 m 51 m Tải Catalogue

STC500T5

50 tấn 44.5 m 61 m Tải Catalogue

STC600T5

60 tấn 45.5 m 62 m Tải Catalogue

STC700T

70 tấn 46 m 62 m Tải Catalogue

STC800T5

80 tấn 49.5 m 67 m Tải Catalogue

STC900T

90 tấn 50 m 77 m Tải Catalogue

STC1000C

100 tấn 60 m 78.1 m Tải Catalogue

STC1300C

130 tấn 60 m 78.1 m Tải Catalogue

STC1600

160 tấn 63 m 99 m Tải Catalogue


    Nhận tư vấn

    * Trang thiết bị

    * Thông tin liên hệ
    Trụ sở công ty
    Mô tả yêu cầu