RA QUÂN TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VẠN LÝ HÀNH 2024

Lễ ra quân Chiến dịch Vạn Lý Hành 2024 được các bên phối hợp tổ chức tại Trung tâm 5S của Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ TCE vào sáng ngày 18/05/2024.
Chương trình chăm sóc khách hàng Vạn Lý Hành 2024 triển khai với chủ đề “Chất lượng thay đổi thế giới – Dịch vụ kiến tạo giá trị”. Đây là các hoạt động chăm sóc khách hàng của SANY – TCE thông qua hình thức thăm khám và tư vấn bảo dưỡng miễn phí, sửa chữa thiết bị trên khắp cả nước.
Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/ta-p-doa-n-sany-vie-t-nam-ra-quan-trie-n-khai-chie-n-di-ch-cham-so-c-kha-ch-ha-ng-va-n-ly-ha-nh-2024-375676.html
——————————
TCE – Đại lý ủy quyền lớn nhất của SANY
Website: https://tce.net.vn/
Hotline: 1900 3113