0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Cẩu bánh xích Sany

Model
Hình ảnh
Thông số cơ bản
Thông số chi tiết
Catalogue

SCC2600A

Sức nâng lớn nhất: 260t
Cần chính: 20~86m
Cần phụ cố định: 13~42m

SCC6500E

Sức nâng lớn nhất: 650t
Cần chính: 24~84 (96)m
Cần phụ cố định: 12~36m

SCC8200

Sức nâng lớn nhất: 200t
Cần chính: 16~86m
Cần phụ cố định: 13~31m

SCC8300

Sức nâng lớn nhất : 300t
Cần chính: 20~92m