0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Cẩu bánh xích Sany

Model
Hình ảnh
Thông số cơ bản
Thông số chi tiết
Catalogue

SCC550E

Sức nâng lớn nhất: 55t
Cần chính: 13~52m
Cần phụ cố định: 15.25m

SCC550TB

Sứcnânglớnnhất: 55t
Cầnchính: 11.3~42m
Cần phụ cố định: 13m

SCC600E

Sức nâng lớn nhất: 60t
Cần chính: 13~52m
Cần phụ cố định: 15.25m

SCC750E

Sức nâng lớn nhất: 75t
Cần chính: 57m
Cần phụ cố định: 9~18m

SCC900E

Sức nâng lớn nhất: 90t
Cần chính: 13~61m
Cần phụ cố định: 9~18m

SCC1000E

Sức nâng lớn nhất: 100t
Cần chính: 13-61m
Cần phụ cố định: 9-18m
Cần phụ di động: 31m

SCC1350E

Sức nâng lớn nhất: 140t
Cần chính: 17~80m
Cần phụ cố định: 13~31m

SCC1500D

Sức nâng lớn nhất: 150t
Cần chính: 18~81m
Cần phụ cố định: 13~31m

SCC1500E

Sứcnânglớnnhất: 150t
Cầnchính: 17~80m
Cầnphụcốđịnh: 13~31m

SCC1800

Sức nâng lớn nhất: 180t
Cần chính: 16~85m
Cần phụ cố định: 13~31m