0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Cẩu tháp Sany

Model
Hình ảnh
Thông số cơ bản
Thông số chi tiết
Catalogue

SYT80(T5710-6)

cau-thap
Tầm với: 57 m
Tải trọng đầu cần:1 tấn
Tải trọng lớn nhất: 6 tấn

SYT80(T6011-6)

cau-thap
Tầm với: 60 m
Tải trọng đầu cần: 1.1tấn
Tải trọng lớn nhất: 6 tấn

SYT80(T6012-6F)

cau-thap
Tầm với: 60 m
Tải trọng đầu cần: 1.2tấn
Tải trọng lớn nhất: 6 tấn

SYT80(T6510-6)

cau-thap
Tầm với: 65 m
Tải trọng đầu cần: 1 tấn
Tải trọng lớn nhất: 6 tấn

SYT80(T6510-8)

cau-thap
Tầm với: 65 m
Tải trọng đầu cần: 1 tấn
Tải trọng lớn nhất: 8tấn

SYT100(T6515-6)

cau-thap
Tầm với: 65 m
Tải trọng đầu cần: 1.5 tấn
Tải trọng lớn nhất: 6 tấn

SYT125(T6515-8)

cau-thap
Tầm với: 65 m
Tải trọng đầu cần: 1.5 tấn
Tải trọng lớn nhất: 8 tấn

SYT160(T7015-10)

cau-thap
Tầm với: 70 m
Tải trọng đầu cần: 1.5 tấn
Tải trọng lớn nhất: 10 tấn

SYT160(T7015-12)

cau-thap
Tầm với: 70 m
Tải trọng đầu cần: 1.5 tấn
Tải trọng lớn nhất: 12 tấn

SYT315(T7530-16)

cau-thap
Tầm với: 75 m
Tải trọng đầu cần: 3 tấn
Tả itrọng lớn nhất: 16 tấn