0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

TÒA TIMESCITY PARK HILL

image001

Nhà thầu: Công ty CP nền móng và xây dựng (FOUNTECH.,JSC)
Thiết bị: 05 máy khoan cọc nhồi SANY, 02 cẩu bánh lốp SANY (SR250C, SR150C, STC500)