0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Thăng Long TCE tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 02/06/2016 tại trụ sở công ty CP Thiết bị và công nghệ xây dựng Thăng Long (Thăng Long TCE) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 

Tại ĐHĐCĐ, HĐQT đã trình bày nhiều nội dung quan trọng như báo cáo Hoạt động sản xuất KD năm 2015, trình bày kế hoạch SXKD năm 2016, phương án chia cổ tức năm 2015, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và đặc biệt là nội dung đề xuất “thay đổi tên Công ty, logo và bộ nhận diện thương hiệu”.

 

Lý giải về đề xuất “thay đổi tên Công ty, logo và bộ nhận diện thương hiệu”, HĐQT đã chia sẻ “thương hiệu Thăng Long TCE đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử và đã khẳng định được vị trí và chỗ đứng trên thương trường, trong giai đoạn mới khi mà nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng, Thăng Long TCE cần có những chiến lược và hoạch định mang tính đột phá hơn, vì vậy HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ kế hoạch tái định vị thương hiệu nhằm phù hợp với mục tiêu và chiến lược của Công ty trong thời gian sắp tới”.

 

Đây là nội dung được Đại hội thảo luận sôi nổi và đã dành được sự đồng thuận và nhất trí cao. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã kết thúc trong niềm hân hoan, hứng khởi và hứa hẹn nhiều thành công trong mùa Đại hội năm tới.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

IMG_7784IMG_7786IMG_7788