0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Máy xúc đào Sany

Model
Hình ảnh
Thông số cơ bản
Thông số chi tiết
Catalogue

SY135C

Dung tích gầu: 0,6m3
Chiều dài cần/tay gầu: 4,6/2,5m
Trọng lượng vận hành: 13,5 tấn

SY215C

Dung tích gầu: 0,93m3
Chiều dài cần/tay gầu: 5,7/2,9m
Trọng lượng vận hành: 21,9 tấn

SY245H

Dung tích gầu: 1,3m3
Chiều dài cần/tay gầu: 5,9/2,9m
Trọng lượng vận hành: 25,5 tấn

SY335H

Dung tích gầu: 1,5m3
Chiều dài cần/tay gầu: 6,47/3,2m
Trọng lượng vận hành: 34,3 tấn

SY365H

Dung tích gầu: 1,6m3
Chiều dài cần/tay gầu: 6,5/2,9m
Trọng lượng vận hành: 36,0 tấn

SY415H

Dung tích gầu: 1,9m3
Chiều dài cần/tay gầu: 6,5/2,9m
Trọng lượng vận hành: 40,8 tấn

SY500H

Dung tích gầu: 2,2m3
Chiều dài cần/tay gầu: 7/3m
Trọng lượng vận hành: 49,5 tấn

SY750H

Dung tích gầu: 4,2m3
Chiều dài cần/tay gầu: 7/3m
Trọng lượng vận hành: 76,2 tấn