0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Máy khoan cọc nhồi Sany

Model
Hình ảnh
Thông số cơ bản
Thông số chi tiết
Catalogue

SR220C

Đường kính khoan lớn nhất: 2300 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất : 66 m
Mô men khoan lớn nhất: 220kN.m

SR250

Đường kính khoan lớn nhất: 2300 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất : 70 m
Mô men khoan lớn nhất: 250kN.m

SR280RII

Đường kính khoan lớn nhất: 2300 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất : 84 m
Mô men khoan lớn nhất: 250kN.m

SR285RC8

Đường kính khoan lớn nhất: 2300 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất : 88 m
Mô men khoan lớn nhất: 285kN.m

SR315RC8

Đường kính khoan lớn nhất: 2500 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất : 88 m
Mô men khoan lớn nhất: 315kN.m

SR360III

Đường kính khoan lớn nhất: 2500 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất : 96 m
Mô men khoan lớn nhất: 360kN.m

SR385RC8

Đường kính khoan lớn nhất: 2900 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất : 110 m
Mô men khoan lớn nhất: 380kN.m

SR460

Đường kính khoan lớn nhất: 3500 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất : 122 m
Mô men khoan lớn nhất: 460kN.m