0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Máy khoan cọc nhồi Sany

Model
Hình ảnh
Thông số cơ bản
Thông số chi tiết
Catalogue

SR155C10

Đường kính khoan lớn nhất: 1500 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất (Cần Kelly ma sát/ cần Kelly khóa): 56/44 m
Mô men khoan lớn nhất: 155 kN.m

SR205C10

Đường kính khoan lớn nhất: 1800 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất (Cần Kelly ma sát/ cần Kelly khóa): 64/51 m
Mô men khoan lớn nhất: 205 kN.m

SR235C10

Đường kính khoan lớn nhất: 2000 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất (Cần Kelly ma sát/ cần Kelly khóa): 68/54 m
Mô men khoan lớn nhất: 235 kN.m

SR265C10

Đường kính khoan lớn nhất: 2200 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất (Cần Kelly ma sát/ cần Kelly khóa): 73/58 m
Mô men khoan lớn nhất: 265 kN.m

SR285RC10

Đường kính khoan lớn nhất: 2500 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất (Cần Kelly ma sát/ cần Kelly khóa): 94/61 m
Mô men khoan lớn nhất: 285 kN.m

SR360RC10

Đường kính khoan lớn nhất: 2500 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất (Cần Kelly ma sát/ cần Kelly khóa): 100/65 m
Mô men khoan lớn nhất: 360 kN.m

SR365RC10

Đường kính khoan lớn nhất: 2500 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất (Cần Kelly ma sát/ cần Kelly khóa): 100/65 m
Mô men khoan lớn nhất: 365 kN.m

SR150C

Đường kính khoan lớn nhất: 1500 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất : 55 m
Mô men khoan lớn nhất: 150kN.m

SR200C

Đường kính khoan lớn nhất: 1800 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất : 59 m
Mô men khoan lớn nhất: 200kN.m

SR200III

Đường kính khoan lớn nhất: 1600 mm
Chiều sâu khoan lớn nhất : 68 m
Mô men khoan lớn nhất: 180kN.m