0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Cẩu Pallfinger cần gấp

Model
Hình ảnh
Thông số cơ bản
Thông số chi tiết
Catalogue

SPK12000

Sức nâng lớn nhất: 6.79 tấn
Mô men nâng: 11.6 t.m
Tầm với lớn nhất: 6.2 m (TC)/ 8.2 m (A)
Chiều cao làm việc lớn nhất: 9.2 m (TC)/ 11.2 m (A)

SPK15500

Sức nâng lớn nhất: 6.2 tấn
Mô men nâng: 14.6 t.m
Tầm với lớn nhất: 6.2 m (TC)/ 8.1 m (A)/ 10.3 m (B)
Chiều cao làm việc lớn nhất: 9.2 m (TC)/ 11.1 m (A)/ 13.3 m (B)

SPK18500

Sức nâng lớn nhất: 8 tấn
Mô men nâng: 18.3 t.m
Tầm với lớn nhất: 8.2 m (A)/ 10.3 m (B)/ 12.4 m (C)
Chiều cao làm việc lớn nhất: 11.2 m (A)/ 13.3 m (B)/ 15.4 m (C)

SPK23500

Sức nâng lớn nhất: 10 tấn
Mô men nâng: 23.0 t.m
Tầm với lớn nhất: 8.2 m (A)/ 10.3 m (B)/ 12.4 m (C)
Chiều cao làm việc lớn nhất: 11.2 m (A)/ 13.3 m (B)/ 15.4 m (C)

SPK 32080

Sức nâng lớn nhất: 8.5 tấn
Mô men nâng: 30.4 t.m
Tầm với lớn nhất: 8.1 m (A)/ 10.1 m (B)/ 12.2 m (C)
Chiều cao làm việc lớn nhất: 11.1 m (A)/ 13.1 m (B)/ 15.2 m (C)

SPK36080-MH

Sức nâng lớn nhất: 8.5 tấn
Mô men nâng: 34.8 t.m
Tầm với lớn nhất: 8.1 m (A)/ 10.1 m (B)/ 12.1 m (C)
Chiều cao làm việc lớn nhất: 11.1 m (A)/ 13.1 m (B)/ 15.1 m (C)

SPK 38502

Sức nâng lớn nhất: 13 tấn
Mô men nâng: 38.2 t.m
Tầm với lớn nhất: 8.0 m (A)/ 12.1 m (C)/ 16.8 m (E)
Chiều cao làm việc lớn nhất: 11.0 m (A)/ 15.1 m (C)/ 19.8 (E)

SPK42502-MH

Sức nâng lớn nhất: 14.34 tấn
Mô men nâng: 42.3 t.m
Tầm với lớn nhất: 8.0 m (A)/ 12.1 m (C)/ 16.8 m (E)
Chiều cao làm việc lớn nhất: 11.0 m (A)/ 15.1 m (C)/ 19.8 m (E)

SPK10000

Sức nâng lớn nhất: 5.7 tấn
Mô men nâng: 9.5 t.m
Tầm với lớn nhất: 6.2 m (TC)/ 8.2 m(A)
Chiều cao làm việc lớn nhất: 9.2 m (TC)/ 11.2 m (A)

SPK8500

Sức nâng lớn nhất: 3.3 tấn
Mô men nâng: 7.6 t.m
Tầm với lớn nhất: 5.7 m (TC)/ 7.6 m(A)
Chiều cao làm việc lớn nhất: 8.7 m (TC)/ 10.6 m (A)