0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Cẩu Palfinger cần cứng

Model
Hình ảnh
Thông số cơ bản
Thông số chi tiết
Catalogue

SPS8000

Sức nâng: 3.2 tấn
Tầm với: 7.8 m
Chiều cao làm việc: 10 m
Số đoạn cần: 3

SPS12500

Sức nâng: 5 tấn
Tầm với: 9 m
Chiều cao làm việc: 11 m
Số đoạn cần: 3

SPS16000

Sức nâng: 7 tấn
Tầm với: 12 m
Chiều cao làm việc: 14.4 m
Số đoạn cần: 4

SPS20000

Sức nâng: 8 tấn
Tầm với: 14 m
Chiều cao làm việc: 16 m
Số đoạn cần: 4

SPS25000

Sức nâng: 10 tấn
Tầm với: 14.5 m
Chiều cao làm việc: 16.5 m
Số đoạn cần: 4

SPS30000

Sức nâng: 12 tấn
Tầm với: 15 m
Chiều cao làm việc: 17.1 m
Số đoạn cần: 4

SPS50000

Sức nâng: 17 tấn
Tầm với: 21 m
Chiều cao làm việc: 22.5 m
Số đoạn cần: 5