0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Cẩu mọi địa hình

Model
Hình ảnh
Thông số cơ bản
Thông số chi tiết
Catalogue

SAC1800

Sức nâng lớn nhất: 180 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 62m
Chiều dài cần phụ: 35m

SAC2200

Sức nâng lớn nhất: 220 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 62m
Chiều dài cần phụ: 41.5m

SAC3000

Sức nâng lớn nhất: 300 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 80m
Chiều dài cần phụ: 33m

SAC3500

Sức nâng lớn nhất: 350 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 70m
Chiều dài cầnphụ: 40m

SAC6000

Sức nâng lớn nhất: 600 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 90m
Chiều dài cần phụ: 38m