0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Cẩu địa hình

Model
Hình ảnh
Thông số cơ bản
Thông số chi tiết
Catalogue

SRC350

Sức nâng lớn nhất: 35tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 31.5m
Chiều dài cần phụ: 13.7m

SRC550

Sức nâng lớn nhất: 55 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 34.5m
Chiều dài cần phụ: 16.4m

SRC550H

Sức nâng lớn nhất: 55 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 43m
Chiều dài cần phụ: 14m

SRC750

Sức nâng lớn nhất: 75 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 45m
Chiều dài cần phụ: 16m