0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Cẩu bánh lốp thông thường

Model
Hình ảnh
Thông số cơ bản
Thông số chi tiết
Catalogue

STC250

Sức nâng lớn nhất: 25 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 33.5m
Chiều dài cần phụ: 8m

STC250H

Sức nâng lớn nhất: 25 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 39.5m
Chiều dài cần phụ: 8m

STC500

Sức nâng lớn nhất: 50 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 43m
Chiều dài cần phụ: 16m

STC750

Sức nâng lớn nhất: 75 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 45m
Chiều dài cần phụ: 16m