0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Cẩu bánh lốp dòng S

Model
Hình ảnh
Thông số cơ bản
Thông số chi tiết
Catalogue

STC300S

Sức nâng lớn nhất: 30 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 40.5m
Chiều dài cần phụ: 8m

STC600S

Sức nâng lớn nhất: 60 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 43.5m
Chiều dài cần phụ: 16m

STC800S

Sức nâng lớn nhất: 80 tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 47m
Chiều dài cần phụ: 17.5m

STC1000S

Sức nâng lớn nhất: 100tấn
Chiều dài tối đa của cần chính: 56m
Chiều dài cần phụ: 14.5/21.5m