0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận

Nhiet dien Vinh Tan