0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Nguyễn Kim Liên

Tôi rất hài lòng với thái độ làm việc trách nhiệm, tận tụy, uy tín cũng như dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng