0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải- Trà Vinh

image016

Nhà thầu: Công ty xây dựng điện lực Triết Giang

Thiết bị: 01 cẩu bánh xích SANY (SCC1500D)