0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Dự án xây dựng lò cao nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh

image010

Nhà thầu: Công ty xây dựng số 19
01 cẩu bánh xích SANY (SCC6500E)
01 cẩu bánh xích SANY (SCC3600)
16 cẩu bánh xích và bánh lốp khác- sức nâng từ 25-220 tấn