0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Dự án xây dựng xưởng thép cuốn nóng nhà máy thép Formosa

image012

Nhà thầu: Công ty Posco E&C
02 cẩu bánh xích SANY (SCC 800) , 03 cẩu tháp Liebbher