0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Dự án xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương – Hà Tĩnh

image014

Nhà thầu: công ty SamSung C&T
Thiết bị: 05 cẩu bánh xích SANY (SCC500E, SCC800C, SCC1000C, SCC1500D)