0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Hỗ trợ tài chính

ho-tro-tai-chinh

Thực hiện chính sách kết hợp giữa “ba nhà”: Nhà cung cấp, nhà đầu nhà băng, công ty CP Thiết bị và Dịch vụ TCE triển khai mô hình kinh doanh cung cấp thiết bị đồng thời cung cấp gói hỗ trợ tín dụng phục vụ tối ưu hóa nhu cầu đầu tư của khách hàng, chúng tôi cam kết hỗ trợ tài chính cho Quý khách hàng trong các trường hợp sau:

– Hỗ trợ vay trung và dài hạn tại các ngân hàng Việt Nam.

– Thanh toán bằng L/C trả chậm cho 100% giá trị thiết bị trong vòng 01 năm.