0984. 800. 900 : HOTLINE BÁN HÀNG

0913. 239. 243 : HOTLINE SERVICE

Trung tâm dịch vụ

Với cam kết mang lại dịch vụ hoàn hảo, TCE đã đầu tư 04 trung tâm dịch vụ với các

trang thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn của SANY toàn cầu.

 

 

tt-dichvu